Page 1
Hình ảnh

Bụng xuống thấy rõ luôn, lại không bị mệt

Khách hàng Heo Trần: Bụng xuống thấy rõ luôn mà còn đùi với bắp tay khó xuống nên phải phấn đấu nữa. Người em khó xuống, mà xuống rồi nên mừng lắm. Uống trà giảm cân này em không bị mệt, cảm thấy bình thường. Trước uống bằng thuốc người mệt lắm mà bỏ ra là nó mập lại.

Continue Reading →